MEGASTALLEN MEGA ONMENSELIJK

29 november 2012
ZO KAN HET OOK
varkenshouderij in zuid-frankrijk

ZO KAN HET OOK
varkenshouderij in zuid-frankrijk

^^ Weer een voorbeeld van hoe onze gezondheid wordt verziekt door de overheid

Tekst geschreven door een inwoner van Bellingwolde, Zuid Oost Groningen:

Megastallen / Intensieve veehouderij.

In het streekblad van 10-10-2012 plaatste de provincie Groningen de
bekendmaking van Landkreis Emsland ( D.) inzake de vergunning
aanvraag voor een varkensmesterij.
Deze procedure loopt in de publieke openbaarheid in Nederland vanaf
mei 2012.
In Duitsland was men reeds maanden eerder op de hoogte van dit
voornemen.

In de rechter onder hoek van deze aankondiging staat: Er gaat niets

boven Groningen.

Dat vindt de intensieve veehouderij ook.

Ook Westerwolde pikt daar een stevig graantje van mee. En in dit
verband langs de grens in Duitsland met de gemeente Bellingwedde is
de situatie nog zorgelijker.

Opnieuw wordt er , door een Nederlander, een stal voor 7838

vleesvarkens gepland. Zoals de omschrijving aangeeft een vlees

varkenbedrijf ( fabriek) . Zeg maar gewoon 8000 varkens.

Want
zoals een ambtenaar heel realistisch opmerkte “ Wij staan ze niet te
tellen” .

De locatie: Op een wat andere wijze weergegeven is gezien vanaf de
Rhederweg tussen de eerste twee windmolens op ongeveer 400m.
afstand van het melkrundvee bedrijf aan de Lyskemeerweg. ( met een
vergunning voor 740 dieren.) in Nederland.
En aan het einde van de Buiskoolweg ( gem. Vlagtwedde) nog eens een
optie voor 1700 runderen.

Achter een muur van wetten, regels, toezeggingen, beloftes,
zorgvuldigheid etc. Wordt kennelijk hard gewerkt om dit allemaal
mogelijk te maken.

Eind resultaat: Langs de grens aan de Duitse zijde gezien vanaf de
Lethe tot de gemeente grens met Vlagtwedde worden geschat 81 000
dieren op grootschalige wijze gehouden.
De gemeente Rhede en Landkreis Emsland weigeren het exacte
aantal openbaar te maken !! Op deze wijze de toenemende schaal van
intensivering van vervuiling minder zichtbaar makend.

De vervuiling bestaat uit fijn stof, luchtverontreiniging, grond vervuiling,
( denk alleen maar aan de drijfmest van deze bedrijven + wat nog
van elders wordt aangevoerd en geïnjecteerd. ) Vervuiling van het
grondwater , intensivering van zwaar vrachtverkeer waar wegen niet
geschikt voor zijn en aantasting van gezondheid. ( Zo moeten mensen
die op een veebedrijf wonen of werken dit reeds melden als men een
ziekenhuis als patiënt bezoekt i.v.m. besmetting en resistentie. )
Terwijl reeds in 2000 een onderzoek van de Universiteit of North
Carolina, USA het verband tussen intensieve veehouderij en de
verslechtering van de gezondheid van mensen wonend in de omgeving
van zulke bedrijven aantoonde.
Voor de overheden geld kennelijk de regel, wat we niet willen weten ,
daar doen we geen onderzoek naar.( misschien achteraf.)
Uiteraard is door de overheid alles op papier prima geregeld.

Al met al gaat de aantrekkelijkheid ,ook voor toeristen, van de streek
door dit soort activiteiten er niet op vooruit.

De huidige besluitvorming is gericht op geld = economisch gewin voor
een kleine groep ten koste van een sluipende vervuiling van grond,
water, lucht en dierenleed met als consequentie voor de komende en
latere generaties vervuild , gedegenereerd en gemainpuleerd voedsel !

De plannen liggen o.a. op het gemeentehuis van Bellingwedde en
de gem. Vlagtwedde ter inzage van 23-10 -2012 tot 22-11-2012 . Er
bestaat de mogelijkheid bezwaar in te dienen. Dit kan van 23-10-2012 tot
6-12-2012 o.a. bij de Gemeente Bellingwedde , Hoofdweg 2, 9698AE
Wedde.

Meijer

TROUW (29-11-2012) meldt dat in Nederland kippen, varkens en kalveren per jaar 338 ton
antibiotica krijgen toegediend. Daarvan wordt 30-90% uitgepoept en als mest over het land verspreid
zodat de antibiotica uiteindelijk in het oppervlaktewater terechtkomt. ^^
En een enorme bedreiging voor onze gezondheid vormt En waar dient het voor: zwaar gesubsidieerde productie van overbodige en ongezonde melk en vlees dat we teveel eten met alle slechte gevolgen voor binnen en buitenmilieu.

Advertenties

VRIJE WIL

11 september 2012

Er is de laatste tijd veel te doen geweest over vrije wil. Er zijn boeken over verschenen. Het dagblad TROUW heeft een artikelenreeks gepubliceerd over dat onderwerp.
Het grappige is dat “vrije wil” en volkomen onzinnig begrip is. Het is onlogisch. Het impliceert dat we los van ons zijn een eigenschap hebben waarmee we iets anders kunnen dan we doen. We zouden anders kunnen zijn dan we zijn.
Het begrip “vrije wil” is gebaseerd op een onjuiste visie op vrijheid en op het wezen van de mens. We vallen namelijk met onszelf samen. We zijn wie we zijn en daarin besloten liggen de beslissingen die we nemen en de keuzen die we maken en de ontwikkeling daarin. “Vrije wil” suggereert dat we los van onszelf kunnen functioneren. Alsof “vrije wil” een soort gereedschap is, een hamer waarmee je ook als je dat “wilt” een schroef kunt indraaien of een bakkie koffie zetten.
Als we – als individu – een oneindig aantal gedragsmogelijkheden hebben zijn we echter niemand meer.
Wat we willen is op elk moment een aspect van wat we zijn en daarin ligt ook onze vrijheid. De vrijheid om onszelf te zijn en daarin aan de hand van daaruit voortvloeiende ervaringen wijzigingen in aan te brengen. We zijn dus nooit vrij van ons zijn, van onze geschiedenis en ervaring. En dat is ook juist en goed. U bent wat u doet.

onbenulligheid van de “rechtse” politiek

11 september 2012

De afgelopen maanden heb ik geen post meer geschreven. De oorzaak is weerzin. Weerzin over de treurige onbenulligheid van de zittende regering. Wat hebben ze bereikt? Wat hebben ze gedaan? Het was voornamelijk triviaal, kortzichtig, simplistisch en onbenullig. Harder rijden op de snelweg. Het toppunt van democratie aldus Schultz-van Haegen. Het toppunt van democratie is blijkbaar uitvoeren wat de egocentrische, verwende burger wil: scheuren ten koste van meer doden en gewonden, meer lawaai en vervuiling en miljoenen euro’s en het netto rendement is een paar minuten tijdswinst. Hoe kan een minister daar in godsnaam trots op zijn? Het is mij een verbijstering. Natuurgebieden naar de knoppen geholpen omdat economie voor gaat. Economie gaat voor leven????!!!! Internationale afspraken geschonden zodat het vertrouwen in Nederland ernstig geschaad is. Weer roken in kleine café’s. Ook weer zo’n voorbeeld van de egocentrische, verwende en verslaafde burger tegemoet komen. Resultaat: meer kanker, emfyseem, stank, walging van niet-rokers en een korter leven dat gruwelijk eindigt. Bespaart wel op de kosten van de gezondheidszorg. Dat dan wel. Ouderen verketterd als lastposten, ouderen zijn te duur. Na een leven van sappelen en belasting betalen kunnen ze opgelegd worden.
Bezuinigen op een simplistische oncreatieve “kruideniers” manier zodat er een enorme werkeloosheid ontstaat. Bedrijven gaan met bosjes failliet. Geen innovatief beleid op het gebied van duurzaamheid terwijl de tijd daarvoor meer dan rijp is en in het land zelf een vloedgolf van initiatieven op dat gebied (gelukkig).
Strenger straffen ondanks dat al zo vaak is aangetoond dat zoiets niet helpt en dat er andere, meer sociale maatregelen nodig zijn. Borreltafelbeleid!
Het gaat allemaal om individualistische, egocentrische, korte termijn belangen. Het grote plaatje, de schadelijke gevolgen op langere termijn worden genegeerd. Met langere termijn daar kan je niet mee scoren. Ik kan nog vele regels doorgaan maar dan geef ik over op mijn toetsenbord.

Wilt u dat deze onbenulligheid doorgaat stem dan morgen vooral op de VVD, CDA of PVV.

NATUURVRIENDELIJKE BESTRIJDINGSMIDDELEN VERBIEDEN?

7 maart 2012

Overgenomen van de Bijenstichting:

Nederlandse overheid blokkeert het gebruik van bij-vriendelijke middelen in land- en tuinbouw
Het voorgenomen besluit over de afschaffing van de RUB (Regeling Uitzondering Bestrijdingsmiddelen) impliceert onder meer dat u een vergunning moet aanvragen om insecten uit uw moestuin te houden met bijvoorbeeld een knoflookpreparaat. Echter, bespuiten van uw rozen met middelen als Luizen en Witte Vlieg, te koop in het tuincentrum (met daarin het voor bijen zo dodelijke Imidacloprid) mag u wel gebruiken. (lees HIER de officiële bekendmaking in de Staatscourant)

In plaats van het gebruik van deze milieuvriendelijke middelen te stimuleren wordt het gebruik moeilijk zo niet onmogelijk gemaakt. Het gevolg zal zijn dat biologische teelt moeilijker wordt en chemische middelen meer in plaats van minder gebruikt gaan worden.
De producenten van de milieuvriendelijke middelen staan met de rug tegen de muur. Tot 14 maart kunnen ze bezwaar maken tegen deze afschaffing. Als deze maatregel straks definitief is (verwacht juli 2012) dan zijn dit soort middelen verboden. Om deze legaal te mogen verkopen dient een toelatingsprocedure binnen de gewasbeschermingswetgeving te worden aangevraagd.
Ten eerste is dat te duur (al snel 300.000 euro) voor de kleine bedrijven. Daarnaast is het bijna onmogelijk om een toelating te krijgen. De wet gaat n.l. uit van toetsing van een werkzame stof.
En om welke werkzame stof gaat het nu eigenlijk bij bijvoorbeeld een knoflookpreparaat? Er zitten wel honderden stoffen in die allemaal mogelijk werkzaam zijn. Dus toetsing is onmogelijk.
In plaats van een duurzame, dier- en milieuvriendelijke ontwikkeling te stimuleren worden we straks geconfronteerd met alleen maar méér chemische bestrijdingsmiddelen in of op ons voedsel! Daar worden de bijen, maar ook de mens, niet blijer noch gezonder van!

Laat het niet zover komen en kom nu in actie. Hoe u kunt bijdragen kunt u HIER lezen.Actiepagina de RUB moet blijven
Het voorgenomen besluit over de afschaffing van de RUB (Regeling Uitzondering Bestrijdingsmiddelen) moet worden tegengehouden. Lees hier het hoe en waarom.
De gevolgen zijn dat steeds meer giftige bestrijdingsmiddelen als bijvoorbeeld Imidacloprid zal worden gebruikt. Dit leidt tot nog meer bijensterfte.
U kunt op diverse manieren in actie komen.
• Stuur een e-mail naar een kamerlid van uw keuze en vraag deze om in de tweede kamer in actie te komen tegen deze maatregel. Kopieer de voorbeeldbrief die helemaal onderin deze pagina staat in uw mail en stuur die naar een Tweede Kamerlid van uw keuze in de hoop dat dit besluit wordt tegengehouden.
Link tweede kamer leden: klik op naam / persoonlijke pagina, meestal is daar een e-mail adres te vinden. U kunt ook kiezen uit de lijst van fractieleden die in commissie landbouw zitten. Hun e-mail adressen staan onder de brief.

Anders per post: (haast is geboden)
Tweede Kamer der Staten-Generaal
t.a.v. NAAM
Postbus 20018
2500 EA Den Haag
• U kunt ook DEZE brief, die is opgesteld door Bertus Buizer (www.buizeradvies.nl) downloaden; aanvullen met uw gegevens en dan een officieel bezwaar indienen bij het College voor Toelating Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (Ctgb) deze instantie regelt de uitvoering van de wetgeving. (voor 14 maart a.s. !)
• Tenslotte kunt u familie, vrienden en collega’s attenderen op deze ontwikkeling en vragen ook in actie te komen

Foodlog is begonnen met deze actie: lees ook daar verontwaardigde artikelen over dit besluit.

Tenslotte nog een kleine enquete wat uw mening is en of u evt actie onderneemt:

Standaard tekst voor tweede kamer leden:

Geacht kamerlid,

Graag roep ik u op bijgaand stuk aandachtig te lezen en de minister op te roepen het voorgenomen besluit over afschaffing van de RUB (Regeling Uitzondering Bestrijdingsmiddelen) te herroepen. Ik maak mij grote zorgen over het voorgenomen besluit om de verkoop en het gebruik van al eeuwen in gebruik zijnde – dus onschuldig gebleken – natuurlijke middelen in de land- en tuinbouw per 1 Juli a.s. te verbieden. Dit verbod dwingt producenten deze middelen te laten registreren als bestrijdingsmiddelen, eufemistisch gewasbeschermingsmiddelen genoemd. Producten als melk, bijenwas, zeewier-extract, e.d. worden dan gelijkgeschakeld aan synthetisch geproduceerde chemische producten. De consequenties van het voorgenomen besluit zijn duidelijk niet goed overwogen. De effecten van een verbod blokkeren reële opties om op een meer milieu-verantwoorde en gezondere wijze ons voedsel te produceren, dus voedsel zonder chemische residuen. Deze ontwikkelingen zijn volop gaande in de Nederlandse tuinbouw en verschaffen deze sector een groot onderscheidend vermogen ten opzichte van buitenlandse concurrenten. Het besluit druist ook in tegen beleidsvoornemens en wetgevingen die streven naar een groenere economie met meer duurzaamheid en minder uitstoot van CO2, Nitraat, en chemische residuen. Last but not least, de economische consequenties van het besluit zullen zijn dat tal van vooral midden- en kleinbedrijven en biologische voedselproducenten de deuren zullen moeten sluiten, niet iets waar wij in deze zware economische tijden nu direct op zitten te wachten.

Wij vertrouwen op uw gezond verstand en uw verantwoordelijkheidsgevoel dit besluit aan te vechten met de mogelijkheden die u hebt.

Met vriendelijke groeten,

Uw naam

Copyright © 2012 Bijenstichting

^^ Onschuldige middelen verbieden en schadelijke stoffen bevorderen – analoog aan het antirookbeleid, is dit kabinet crimineel, gek of naief?

PATHOLOGISCHE POLITIEK

20 februari 2012

Hedwigepolder, gaat die nat?

Ik geloof niet dat wij eerder in Nederland een kabinet gehad hebben dat zo uitblinkt in onbenullige en contraproductieve beleidsmaatregelen en plannen. De kranten staan elke dag vol met kritiek. Vele deskundigen: wetenschappers zoals economen, hoogleraren op gebied van natuur en landschap, gezondheidszorg, vervoer, millieubeleid, energie, natuur, ontwikkelingshulp, onderwijs en professionele organisties protesteren, zijn bezorgd, sturen verbijsterde, verbolgen of bezorgde brieven. Organisaties, zoals het Planbureau voor de leefomgeving komen met cijfers die een andere dan de PVVDA koers impliceren. Belanghebbenden protesteren, demonstreren, zijn ten einde raad. Er worden voortdurend alternatieve ideeen geopperd in de hoop dit kabinet een beetje te kunnen bijsturen. Echter ze denderen voort op de ingeslagen weg met volslagen minachting voor elkeen die zijn of haar hart vasthoudt. Je zou toch verwachten dat een kabinet maatregelen neemt die verbeteringen oplevert voor een zo groot mogelijke groep en niet voor een zo klein mogelijk groepje van mensen die toch al vet gesteund worden of al bulken van het geld. En dat ze proberen zoveel mogelijk schade te voorkomen.
Als het geen kortzichtigheid of gebrek aan deskundigheid is dan blijft alleen nog over dat er een verborgen agenda is bij deze ministers en staatssecretarissen. Wat zou dat kunnen zijn?

Staatssecretaris Bleker is een van de meest markante exponenten van dit pathologische politieke opereren. Letterlijk alle natuurorganisaties, alle wetenschappers op het gebied van ecologie en landschapsbeheer, veel grote bedrijven, het Europese parlement, alle mensen met hart voor de natuur, de complete oppositie + een deel van de eigen achterban reageren met weerzin en verbazing op zijn strapatzen. Het lijkt niet bij hem over te komen. Bleker leeft in zijn eigen wereld of Bleker behartigt belangen van – in zijn ogen – machtige pressiegroepen of Bleker heeft persoonlijk belang bij zijn rampzalige beleid. Of is hij alleen maar een warhoofd met een te groot ego. Is hij gestoord of crimineel?
Zie TROUW 17 februari 2012: “Bleker zelf is volstrekt tevreden” over het natuurakkoord dat Bleker de provincies heeft afgedwongen. Zie de manier waarop hij België brusqueert door de Hedwigepolder droog te willen houden ondanks internationale afspraken en dat vanwege het vermeende belang van een paar boeren. Hij houdt daarmee ook een achterhaalde visie op landbouw in stand in plaats van duidelijk te maken dat ook boeren belang hebben bij een grotere biodiversiteit.
http://www.waterforum.net/nieuws/2536-hedwigepolder-bleker-moet-in-brussel-op-het-matje-komen
Zie ook zijn beleid ten aanzien van overbevissing. Van de horsmakreel is 90% verdwenen. Wetenschappers en Greenpeace pleiten voor een meer duurzaam en eerlijk Europees visserijbeleid maar “Bleker kiest steevast voor degenen met de grootste mond en de grootste schepen”(Trouw 17-2-12).

Je zou toch bijna denken dat hij er persoonlijk beter van wordt anders valt er toch geen touw aan vast te knopen dat hij terwijl hij het uitsterven van de horsmakreel kan voorkomen kiest voor de korte termijn belangen van de patsers? Gestoord of crimineel? Zoek het maar uit. Ik snap er geen bal van.

MEGAWAANBELEID

24 januari 2012

bron: Wakker Dier.

WAKKER DIER 23-1-2012:
De Nederlandse overheid subsidieert al jaren de bouw en uitbreiding van megastallen in het buitenland, deels uit potjes bestemd voor ontwikkelingshulp. Dit blijkt uit het rapport “De megastal als exportproduct” van Stichting Wakker Dier. Zo werd bijvoorbeeld 750.000 euro bijgedragen aan de uitbreidingsplannen van Omsky Bacon van 250.000 naar 500.000 varkens. Omsky Bacon is een dochterbedrijf van het imperium van miljardair Abramovich. De grootste varkensboer van Nederland, Van Genugten, kreeg 700.000 euro nota bene uit het potje van ontwikkelingshulp voor de bouw van een grote varkensstal in Bosnië. De bevindingen zijn saillant omdat in Nederland veel weerstand is tegen megastallen. Burgers betalen op deze manier echter wel mee aan de bouw van megastallen in het buitenland, terwijl dieren daar vaak nog slechter worden behandeld en de lokale markt wordt verstoord.
…….
Aanstaande woensdag discussieert het parlement verder met Bleker over megastallen. Ondertussen subsidieert de overheid de Nederlandse agro-industrie bij investeringen in megastal-projecten in dergelijke landen. Zo verdween Nederlands belastinggeld in een uitbreidingproject van de megavarkenstallen van de Russische multimiljardiar Abramovich met een kwart miljoen varkens. Een industrialiseringsproject van een pluimveegigant in Roemenië met een jaaromzet van tientallen miljoenen, kreeg vier ton subsidie vanwege de Nederlandse levering van plofkippen, veevoer en stalinrichtingen.

Zie de uitzending van TROS RADAR over dit onderwerp.

^^ Hoeveel van deze megawaanzin blijven we nog tolereren? Dieren die met duizenden op en over elkaar moeten kruipen. Schaamteloze onmenselijkheid! Geld dat bestemd is voor armen en behoeftigen en mensen met een achterstand in ontwikkelingslanden wordt uitgedeeld aan rijken zodat ze hun onfrisse bedoeningen kunnen uitbreiden. Hoe moet een mens nog respect kunnen opbrengen voor politici die zich in zulke bochten wringen om de rijken te verrijken en de armen te verarmen?

Reactie van de VVD: “De beelden van TROS Radar tonen aan dat er projecten tussen zitten waar op zijn minst vraagtekens bij kunnen worden gezet. De VVD wil van de staatssecretaris weten hoe dit zit. Wat is er misgegaan bij de besteding van deze gelden? Is er meer informatie beschikbaar over de doelmatigheid van de bestede PSI-gelden? Daarnaast wil de VVD weten wat de staatssecretaris van plan is om te doen aan de mogelijke fraude.

De VVD vindt dat belastinggeld goed moet worden besteed. Het is onverteerbaar dat Nederlands belastinggeld verdwijnt in de zakken van mogelijk frauderende subsidieaanvragers. Bovendien verpesten zij het voor die grote groep bedrijven en organisaties, die zich wel op een verantwoorde en effectieve manier inzetten voor de ontwikkeling in derde wereldlanden.’

En staatssecretaris Bleker blijkt steeds meer een stroman van de agri-bussiness.

Bleker’s mythes

4 januari 2012

Hoe lang kunnen we dit nog zien? foto van de auteur


TROUW 4 januari 2012:

Wie landbouwgrond wil behouden moet zich niet richten tegen nieuwe natuur maar tegen de bouw.

Staatssecretaris Bleker (landbouw) houdt de natuurorganisaties voor dat er ‘geen hectare vruchtbare landbouwgrond meer wordt opgeofferd’, maar hij kan zich beter richten tot Bouwend Nederland. Meer dan tachtig procent van de 85.000 hectare landbouwgrond die tussen 1996 en 2008 een andere bestemming kreeg, werd woonwijk, bedrijventerrein of verkeersknooppunt.

Volgens het Landbouw Economisch Instituut (LEI), dat op verzoek van Trouw de laatste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) analyseerde, is er in die periode slechts 7000 hectare landbouwgrond in natuur omgezet, en is 8000 hectare gebruikt als waterberging.

De CBS-cijfers over bodemgebruik worden bepaald aan de hand van luchtfoto’s en wijken daardoor iets af van zogeheten landbouwtellingen. De gegevens dáárvoor worden aangeleverd door de boeren zelf, en die tellen alleen de productiegrond, dus niet de erven en wegen.

Ondanks deze verschillen, blijft de conclusie overeind dat verreweg de meeste grond die wordt onttrokken aan de landbouw, wordt omgezet in zogenoemde ‘rode bestemmingen’, zegt onderzoeker Tom Kuhlman van het LEI. Hij betrok ook analyses van grondtransacties bij zijn onderzoek. Zijn conclusie staat haaks op die van de staatssecretaris, die juist stelt dat de natuurorganisaties aan de boerengrond knabbelen.

Kuhlman maakt ook een einde aan de mythe dat ‘vruchtbare’ landbouwgrond voor natuur wordt geofferd. Juist relatief marginale gronden krijgen een natuurbestemming, terwijl bij de uitbreiding van steden of de aanleg van wegen helemaal niet naar de kwaliteit van de landbouwgrond wordt gekeken.

De term ‘waardevol’ die de boerenlobby aan landbouwgrond koppelt, is volgens de onderzoeker ook niet op zijn plaats. “De toegevoegde waarde die per eenheid grond gerealiseerd kan worden, is buiten de landbouw altijd veel hoger dan daarbinnen”, aldus Kuhlman.

Aan de mythe dat Nederland landbouwgrond moet behouden om in tijden van crisis zelfvoorzienend te zijn, maakt de onderzoeker definitief een einde. We kunnen op dit moment zoveel produceren omdat we gebruik kunnen maken van geïmporteerde kunstmest en veevoer. Komt die import stil te liggen, dan valt binnen enkele maanden ook de Nederlandse landbouwproductie stil.

Overigens zijn er volgens Kuhlman zeker ook argumenten voor het koesteren van landbouwgrond. Nederlanders recreëren graag in het buitengebied, en het cultuurlandschap (waartoe ook landbouwgrond behoort) is populair. Dit terwijl het beheer ervan de overheid amper iets kost.

^^Opvallend is het commentaar op bovenstaand bericht van sommigen op de TROUW website. Iemand heeft het over Bleker-bashing alsof de krant moedwillig onjuiste en ongunstige berichten over Bleker publiceert. De pijnlijke waarheid is blijkbaar moeilijk te verdragen en wordt dan maar getypeerd als een hetze tegen Bleker. Is Bleker heilig? Kritiek op een bewindsman/vrouw wordt tegenwoordig nogal persoonlijk opgevat en leidt dan tot boze reacties. Kritiek is echter ook een vorm van respect – het betekent dat je iemand serieus neemt en niet dat je hem een kopje kleiner wilt maken! En wie staatssecretaris is moet tegen kritiek kunnen en er zelfs dankbaar voor zijn want het helpt om beleid te verbeteren.

Lees het gepijnigde betoog van Gedeputeerde Munniksma (Drenthe) over het gedraai en gesjoemel van staatssecretaris Bleker http://www.drenthe.pvda.nl/binaries/content/assets/drenthe/Diversen/11-

Zie de website van KNNV afdeling Delfland. Actie ‘Niet Bleker maar groener. Je kunt daarop pro-natuur ansichtkaarten downloaden .

Dit kabinet is een mausoleum

13 december 2011

uit: bosbouwbeleggingen.nl

Het kabinetsbeleid ten aanzien van zowat alles ademt de sfeer van de vijftiger jaren van de vorige eeuw. Het is verbijsterend hoe deze bewindslieden er in geslaagd zijn om 50 jaar ontwikkeling volkomen te missen. Fossiel beleid en visies. Het is teveel om te beschrijven hoe muf en achterhaald hun opvattingen zijn en het is schrijnend hoe schadelijk die zijn voor de huidige samenleving en voor het welzijn en de gezondheid. Ik vraag me af of ze ooit wel eens een krant hebben gelezen anders dan De Telegraaf. Je hoeft maar regelmatig Trouw of het NRC of De Volkskrant te lezen om een beetje op de hoogte te blijven van wat er aan de hand is. Bijvoorbeeld dat er zoiets bestaat als duurzaamheid, hoe belangrijk biodiversiteit is, hoe veel te groot onze ecologische voetafdruk is, hoe belangrijk natuur is voor het welzijn en de gezondheid. Plus hoe je kan besparen en profijt genereren zonder af te breken en te vernietigen.
In feite is dit kabinet nog steeds met de koude oorlog bezig tegen het communisme en scharen ze alles wat hun opvattingen ondergraaft en tegenspreekt onder het etiket “links” en dat deugt dus per definitie niet.
Ik zou willen schreeuwen dat het niet gaat om links of rechts maar om de werkelijkheid. En de werkelijkheid is vaak onwelkom maar ook onontkoombaar. Wie dat niet wil zien steekt zijn kop in het zand. Waar ze niet aan denken is dat als je je kop in het zand steekt je wel erg kwetsbaar wordt. De paranoia van de huidige gedogersoverheid is dan ook niet onbegrijpelijk.

Dit overheidsfunctioneren geeft mij langzamerhand een gevoel van hopeloosheid. Het gevoel in een trein te zitten die met grote snelheid de verkeerde kant op dendert zonder dat er een noodrem is.

Bezuinigen en de markt zijn werking laten doen is het motto. Bekrompen, achterhaald en kortzichtig beleid: hand op de knip houden zonder structurele vernieuwingen die zouden kunnen leiden tot minder kosten nu en op de lange duur en/of tot economische baten. De markt werkt tot op zekere hoogte (marktwerking kan slechts goed gaan wanneer eigenbelang en winst maken niet centraal staan ) maar de negatieve bijverschijnselen zijn inmens. Nog meer wegen, nog meer vuiligheid, doden en gewonden, geluidsoverlast, gezondheidsklachten en dat gaat miljarden kosten. Kolencentrales er bij bouwen met navenante toename van vervuiling, broeikas gassen etcetera. Kerncentrale erbij bouwen, toe maar. Geen structurele visie op vermindering van energieconsumptie of productie van schone energie. Ja, electrische auto’s maar die gaan vuile energie gebruiken. Roken bevorderen – niets ertegen doen is het bevorderen- , ook al zo’n heldendaad van dit kabinet. Bezuinigen op kinderopvang, op psychologische hulp. Beiden voorbeelden van dingen die juist kostenbesparend zijn door preventie en die belasting opbrengsten genereren doordat mensen (weer) kunnen gaan werken. Antidemocratische maatregelen zoals de toegang tot de rechtspraak zo duur maken dat slechts de rijken het zich kunnen permitteren. Weer een krakkemikkige JSF aanschaffen voor anderhalf miljard + nog wat kostbare drones (waarschijnlijk om voetbalhooligans mee te observeren?? Wie begrijpt de noodzaak wel?) + te dure en gebrekkige helicopters. Ik zou zeggen laten we eerst eens vaststellen wie de vijand is voordat we ons gaan bewapenen met veel te dure gadgets in een tijd van economische crises.
Nou ja ik kan nog wel een tijdje doorgaan met voorbeelden van wanbeleid te noteren maar dat zal ik u en mezelf besparen.

Ten overvloede: ik ben niet links maar iemand die vindt dat feiten en kennis voorgaan op meningen en opvattingen. Ik krijg mijn kop niet in het zand. Ik doe mijn ogen open en kijk om me heen als ik me bedreigt voel. Dat helpt.

WET NATUUR = NATUUR WEG

27 oktober 2011

dansen om het gouden kalf CDA?

NRC 26 oktober in Commentaar: “Bleker reduceert het natuurbeheer tot iets wat vooral hinderlijk is. De natuur moet haar plaats weten, vindt hij, de vooruitgang gaat voor. Dat de natuur per definitie weerloos is, is niet langer een reden om haar te behoeden voor bouwers en bedrijven die de spirituele en fysieke zin niet zien van planten, dieren en natuurschoon. Er dreigt een toekomst waarin natuur geen onderdeel meer is van het Nederlands erfgoed. We nemen afscheid van de natuur als bron van welzijn, noodzakelijk voor geestelijke en lichamelijke gezondheid. Dan geldt de natuur niet meer als universele waarde die respect afdwingt al was het maar omdat de mens er zelf deel van uitmaakt.
Dor is Blekers beleid dat geen initiatieven ontplooit en alleen maar terugdringt. Dat te beroerd is of, erger, te zwak om gedachten over dit onderwerp te ontvouwen die verder reiken dan instant gewin. ”

^^ De natuur staat boven alles. Het is de basis van ons bestaan. Natuur is waaruit wij voortspruiten en wat ons in leven houdt en is van een onuitsprekelijke pracht en schoonheid. Natuur is een wonder. Het is, zo u wilt, een ons door God gegeven geschenk wat we dienen te koesteren en te beschermen en waar we onlosmakelijk mee verbonden zijn. Verschraalt de natuur dan verschralen wijzelf.

^^Dieren, planten, ecosystemen die er miljoenen jaren over gedaan hebben om te evolueren worden door de hebzucht van mensen binnen een paar eeuwen kapot gemaakt ten behoeve van de vooruitgang nota bene. Wat is vooruitgang als dat leidt tot lelijkheid, kaalslag, karakterloze steenwoestijnen, monocultures, asfaltjungles, exploitatie-landschap.

^^ Dit kabinet plaatst economie boven ecologie. Maar wie wordt er nou echt gelukkig van een dikke portemonnaie als er steeds minder is om van te genieten. De bewindslieden zal het niet raken. Zij kunnen zich op hun oude dag terugtrekken in hun landgoederen die door deze natuurwet gestimuleerd worden. Particulier natuurbeheer noemen ze dat dan. Het zijn in het beste geval druppels op een gloeiende plaat. Natuur vereist eenheid en samenhang en onderlinge verbinding. Ecologie gaat over interactie. Zonder interactie geen ecologie, geen groei, geen ontwikkeling maar stilstand en daardoor degeneratie.

^^Een probleem is dat de bewoners van dit land steeds minder kritisch worden ten aanzien van hun leefomgeving. Op zondagochtend met je hond gaan wandelen langs een maisveld geeft al een gevoel dat je in de natuur bent. We weten – op bewust niveau bijna niet meer wat we missen – we zijn blij met een dode mus want dat is toch ook natuur. Maar ons lichaam is er niet blij mee. Ons lichaam gedijdt bij rust, ruimte, schoonheid, schone lucht, stilte. Daarom gaan we in het weekend toch massaal naar het bos of naar het strand. Daarom gaan we in de vacantie naar de Ardeche of naar het Zwarte Woud of naar Terschelling.

^^Van natuur kun je houden, je kunt het bewonderen, je kunt tot rust komen en natuurlijk beste Bleker wil je daar best iets voor betalen zolang er een minimale authenticiteit is. Maar wat we nu kunnen verwachten is een ontwikkeling analoog aan wat er bijvoorbeeld met de Spaanse oostkust gebeurd is. Mensen die daar voor de 70er jaren geweest zijn herinneren zich nog wel hoe prachtig het daar was. Nu is het een steenwoestenij en alle authenticiteit is verdwenen. Dat is waar dit platvloerse kortzichtige kabinet naar streeft: totale verwoesting van authenticiteit op alle terreinen. Een exploitatie-landschap is hun doel. Ja, wat is er tegen geld verdienen? Nou als dat binnen de perken blijft en vanuit behoedzaamheid gebeurt en respect voor wat ons heeft voortgebracht mag dat. Maar nu telt alleen het geld. “Pecunia non olet”, zei Joris Goedbloed alreeds. Ja, Marten Toonder zag de komende rampen al scherp in de 50er jaren.

^^ Wij de 70% Nederlanders die natuur belangrijk vinden zijn gegijzeld door Bleker. Wat we ook doen en wat we ook zeggen. Bleker gaat door op de ingeslagen weg als een koppig jongetje dat nu eindelijk zijn zin kan doen. Ikke ben de baas en ik trek me lekker niks van jullie aan. Jullie zijn stom! Hoogleraren kunnen bezorgde brieven schrijven. Kranten kunnen artikelen en commentaren publiceren waarin het natuurbeleid aan de kaak wordt gesteld. Organisaties kunnen protesteren. Burgers kunnen hun afschuw en wanhoop uitspreken Maakt niet uit Bleker gaat door als een supertanker zonder kapitein. “Van God los” kun je zeggen.

En wat er bij gijzelingen gebeurt: er ontstaat een Stockholm syndroom. De gegijzelden gaan hun gijzelnemer naar de mond praten. Dinsdag 25 oktober was er een bijeenkomst van de VVM (Vereniging van Milieu Professionals) over het natuurbeleid. Sprekers waren oa Klaas van Egmond, hoogleraar Universiteit van Utrecht; Ton Bade,directeur van Triple Eee; en Johan van de Gronden, directeur van het Wereld Natuur Fonds. Klaas van Egmond liet zich heel kritisch uit over het natuurbeleid. Het schijnt dat Staatsbosbeheer – met 60% gekort dus in feite opgeheven – grond moet verkopen aan particulieren (en niet aan Natuurmonumenten). Van Egmond gaf een voorbeeld van absurditeit van Bleker’s beleid: Een mijnheer koopt rond Schiphol overal grond voor 20 euro per vierkante neter en verkoopt die grond weer door voor 200 euro per m2. Hij verdient daar zo’n 6 miljard aan. (Ongeverifieerde informatie ). En Bleker bezuinigt 600.000 euro op Natuur. Die 6 miljard had een aardig stuk uit de bezuinigingen gehaald. Snapt iemand het nog?
Klaas van Egmond zegt over het beleid: natuurwaarde in geld uitdrukken is pathologisch. De andere sprekers leden volgens mij aan het Stockholm syndroom. Kort gezegd, de Ecologische Hoofd Structuur werd afgeserveerd, ondanks dat die verbindingszones essentieel zijn om natuur gezond te houden en “natuurdoeltypen” konden al helemaal geen genade vinden.

Johan van der Gronden redeneert vanuit een globale visie en pleit voor het behoud van voor Nederland specifieke soorten natuur zoals deltanatuur. Helaas speelt dat Bleker aardig in de kaart want de kleinere niet specifieke maar wel oorspronkelijke landschappen bij u in de buurt waar u aan verknocht bent worden nu vogelvrij (letterlijk). Iemand kan daar zijn landgoed vestigen of het bedekken met engels raaigras of er een industrieterrein op bouwen.
Tom Bade drukt “liefde” di natuur in geld uit. Hij pleit voor bekostiging van natuurbeheer door de natuur en de behoefte van mensen eraan economisch te exploiteren. Kortom een exploitatielandschap is het doel, analoog aan de Costa Brava. Ja belang is exploiteerbaar. Je kunt verdienen aan de behoefte van mensen aan natuur zoals je kan verdienen aan de behoefte van de mens aan sex. Maar dat is nog geen liefde!
Op zichzelf is het geen verkeerd idee van Ton Bade om een deel van het natuurbeheer te bekostigen uit baten maar het is ook riskant omdat commercie nogal expansief kan zijn en de overheid weinig of geen bijsturing wil gaan geven.

De Wet natuur, die staatssecretaris Henk Bleker in het voorjaar van 2012 wil indienen bij de Tweede Kamer, moet uiteindelijk drie bestaande wetten vervangen: de Flora en- faunawet, de Natuurbeschermingswet en de Boswet. De bestaande wetgeving is vooral gebaseerd op nationale natuurbescherming, maar is in de loop der tijd stukje bij beetje aangepast omdat Nederland internationale verplichtingen is aangegaan. Dat heeft de wetgeving gecompliceerd en ontoegankelijk gemaakt. Tevens biedt de nieuwe wet meer mogelijkheden om ecologie en economie te verbinden. bron: http://internetconsultatie.nl/wetnatuur

Uit Natuurbericht.nl: “Smienten en ganzen worden vogelvrij verklaard. Verstoring van vogels wordt geen haarbreed meer in de weg gelegd. Beschermde landschapsgezichten worden in de uitverkoop gedaan en het natuurbeschermingsbeleid raakt versnipperd en ondergefinancierd.” Protesteren tegen de Wet Natuur kan via: Natuurbericht.nl

Zie ook VROEGE VOGELS

TROUW 4 januari 2012:
Wie landbouwgrond wil behouden moet zich niet richten tegen nieuwe natuur maar tegen de bouw.

Staatssecretaris Bleker (landbouw) houdt de natuurorganisaties voor dat er ‘geen hectare vruchtbare landbouwgrond meer wordt opgeofferd’, maar hij kan zich beter richten tot Bouwend Nederland. Meer dan tachtig procent van de 85.000 hectare landbouwgrond die tussen 1996 en 2008 een andere bestemming kreeg, werd woonwijk, bedrijventerrein of verkeersknooppunt.

Volgens het Landbouw Economisch Instituut (LEI), dat op verzoek van Trouw de laatste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) analyseerde, is er in die periode slechts 7000 hectare landbouwgrond in natuur omgezet, en is 8000 hectare gebruikt als waterberging.

De CBS-cijfers over bodemgebruik worden bepaald aan de hand van luchtfoto’s en wijken daardoor iets af van zogeheten landbouwtellingen. De gegevens dáárvoor worden aangeleverd door de boeren zelf, en die tellen alleen de productiegrond, dus niet de erven en wegen.

Ondanks deze verschillen, blijft de conclusie overeind dat verreweg de meeste grond die wordt onttrokken aan de landbouw, wordt omgezet in zogenoemde ‘rode bestemmingen’, zegt onderzoeker Tom Kuhlman van het LEI. Hij betrok ook analyses van grondtransacties bij zijn onderzoek. Zijn conclusie staat haaks op die van de staatssecretaris, die juist stelt dat de natuurorganisaties aan de boerengrond knabbelen.

Kuhlman maakt ook een einde aan de mythe dat ‘vruchtbare’ landbouwgrond voor natuur wordt geofferd. Juist relatief marginale gronden krijgen een natuurbestemming, terwijl bij de uitbreiding van steden of de aanleg van wegen helemaal niet naar de kwaliteit van de landbouwgrond wordt gekeken.

De term ‘waardevol’ die de boerenlobby aan landbouwgrond koppelt, is volgens de onderzoeker ook niet op zijn plaats. “De toegevoegde waarde die per eenheid grond gerealiseerd kan worden, is buiten de landbouw altijd veel hoger dan daarbinnen”, aldus Kuhlman.

Aan de mythe dat Nederland landbouwgrond moet behouden om in tijden van crisis zelfvoorzienend te zijn, maakt de onderzoeker definitief een einde. We kunnen op dit moment zoveel produceren omdat we gebruik kunnen maken van geïmporteerde kunstmest en veevoer. Komt die import stil te liggen, dan valt binnen enkele maanden ook de Nederlandse landbouwproductie stil.

Overigens zijn er volgens Kuhlman zeker ook argumenten voor het koesteren van landbouwgrond. Nederlanders recreëren graag in het buitengebied, en het cultuurlandschap (waartoe ook landbouwgrond behoort) is populair. Dit terwijl het beheer ervan de overheid amper iets kost.

^^Opvallend is het commentaar op bovenstaand bericht van sommigen op de TROUW website. Iemand heeft het over Bleker-bashing alsof de krant moedwillig onjuiste en ongunstige berichten over Bleker publiceert. De pijnlijke waarheid is blijkbaar moeilijk te verdragen en wordt dan maar getypeerd als een hetze tegen Bleker. Is Bleker heilig? Kritiek op een bewindsman/vrouw wordt tegenwoordig nogal persoonlijk opgevat en leidt dan tot boze reacties. Kritiek is echter ook een vorm van respect – het betekent dat je iemand serieus neemt en niet dat je hem een kopje kleiner wilt maken! En wie staatssecretaris is moet tegen kritiek kunnen en er zelfs dankbaar voor zijn want het helpt om beleid te verbeteren.

RECHTS AF! Pennywise and poundfoolish

20 oktober 2011

hardstochtig

In mijn werk als psycholoog heb ik geleerd dat je er altijd naar moet streven om anderen te beoordelen vanuit een neutrale positie. Je mag niet bij voorbaat een kant kiezen en in eerste instantie moet je uitgaan van de goede bedoelingen van degene waar je feedback aan wil geven. Dat laatste is meestal erg effectief wat niet wil zeggen dat goede bedoelingen ook altijd goede gevolgen hebben. Helaas maar al te vaak niet.

Niet eenvoudig om neutraal te zijn en ‘positief te etiketteren’. Vooral wanneer het over de politiek gaat. Zogauw iemand iets beweert dat niet strookt met de ideeen van dit kabinet wordt hij onmiddelijk ingedeeld bij “links” en afgeserveerd.
Feiten bestaan niet wanneer ze botsen met de opvattingen van onze leiders want dan veranderen feiten in belachelijke onzin. Dus rapporten, ook van hun eigen instituten zoals de Rekenkamer of het Planbureau voor de Leefomgeving, worden in een la gelegd en genegeerd of ze doen precies het tegenovergestelde van wat dringend geadviseerd wordt door deskundigen. We leven in een dictatuur van kortzichtigheid.
Dat onze ministerpresident een aanbidder is van Margareth Thatcher en George Bush – beiden politici die met veel verve de wereld naar de rand van de afgrond hebben gebracht – zegt al genoeg.

Ik doe verschrikkelijk mijn best om niet ‘rechts’of ‘links’te zijn maar dat blijkt telkens weer onmogelijk. ‘Links’ zijn is niet te vermijden omdat dit kabinet zo plompverloren en manifest door gaat met contraproductieve, bizarre, schadelijke, simplistische, kortzichtige plannen te maken en de werkelijkheid systematisch te negeren of om te buigen naar een hun welgevallige onwereld. Pure science fiction.

Mijn naieve kijk op de overheid is dat zij de taak hebben om ons – de bevolking van Nederland – te behoeden voor rampen en ellende op een effectieve en efficiente manier en zo dat niet sommige mensen, instituten en bedrijven onevenredig bevoordeeld worden. Gelijke monniken gelijke kappen; evenredige verdeling van lasten naar draagkracht en evenredige verdeling van lusten idem. En wat ik ook verwacht is dat ze dat met enige intelligentie en vindingrijkheid doen en maatregelen nemen die slim en doordacht zijn en dat ze dat doen in overleg met deskundigen en betrokkenen. Den overheid is standaard niet deskundig. Het zijn hoogstens goedwillende amateurs die mogelijk veel weten van politiek maar weinig van hun portefeuille. Bovendien hoort de overheid zich bewust te zijn van natuur en cultuur waarden en van de absolute noodzaak van het behoud van biodiversiteit omdat we anders geheid naar de donder gaan en van het belang van duurzaamheid omdat we anders idem dito.

Mijn voorgaande posts maken al voldoende duidelijk dat natuur, cultuur en biodiversiteit niet serieus genomen wordt. Op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs en migratie worden volkomen onbegrijpelijke contra-productieve maatregelen genomen die ingaan tegen alles wat deskundigen en belanghebbenden als noodzakelijk beschouwen. Opvallend is ook het totaal ontbreken van compassie met de slachtoffers. Gevoel is dit gedoogkabinet geheel vreemd. ‘Eigen verantwoordelijkheid’ is het toverwoord waarmee elk protest of leed wordt ontkracht. De markt moet het werk doen. ‘Markt’is lijkt mij een ander woord voor ‘macht’. De macht aan de machtigen en de rest aan de eigen verantwoordelijkheid.

Maar, de goede bedoelingen dan? Ik geloof best in de goede bedoelingen van dit kabinet maar waar in godsnaam zijn die goede bedoelingen op gericht? Bedoelingen hebben een positieve betekenis in de kontekst van een gedachtengang of een geloof. Maar waar geloven die ‘rechtse’ kabinetsleden in? Volgens mij in status en prestige en macht en individualisme. Allemaal concepten waar een mens van dient te huiveren.

VOORBEELDEN van contra-productiviteit:

Verhagen lapt voorschriften kernenergie aan zijn laars (TROUW 20 oktober);
– Kabinet laat vrijwilliger in de kou staan (TROUW 20 oktober);
– De banken en beleggers willen meer geld steken in investeringen die klimaatverandering tegengaan. maar overheden liggen dwars, omdat ze geen duidelijke keuzes maken, zeggen de bedrijven (TROUW 20 oktober);
– Asfalt en tunnels niet nodig om verkeersproblemen op te lossen (TROUW 19 oktober);
– De aanleg van de Oostvaarderswold – een verbindingsstrook van natuur tussen de Oostvaardersplassen en het Horsterwold waar Bleker zwaar tegen is – kan 6200 banen opleveren (TROUW 19 oktober);
– ‘Nederland negeert voorschriften kernenergie’ – http://bit.ly/r8wWr4
Bleker stemt – tegen de wil van de tweede kamer – tegen voortzetting van Europese voedselverdelingsprogramma – 18 miljoen mensen in 20 landen worden daarmee van voedselhulp berooft. Landbouwcommissaris Ciolos verwijt Nederland egoisme.
– Concept nieuwe natuurwet slecht voor natuur en landschap: In de nieuwe Natuurwet worden drie wetten samengevoegd. Dat pakt voor natuur en landschap in Nederland faliekant verkeerd uit. Er vindt een harde tweedeling in gebieden plaats: wel of niet vallend binnen de Natuurwet. Gebieden die binnen de Natuurwet vallen zoals de 166 gebieden die onder de Vogel- en Habitatrichtlijn vallen, worden redelijk beschermd. Maar dat is slechts een klein deel van Nederland. Het beheer van gebieden daarbuiten wordt overgelaten aan de provincies. Maar hoe bewaakt het rijk dat de provincies gezamenlijk de nationale doelstellingen rond Europese Landschapsconventie (ELC) realiseren? Zie verder de website:http://www.landschapsbeheer.nl/

– Veel probleemdrinkers die niet worden bereikt door het reguliere behandelaanbod, melden zich wel aan voor een behandeling op Alcoholdebaas.nl. Het effect van deze behandeling is groot, concludeert psycholoog Marloes Postel in haar proefschrift Well connected, web-based treatment for problem drinkers . De succesvolle internetbehandeling dreigt echter door overheidsbeleid om zeep geholpen te worden. Schippers wil een eigen bijdrage van 200 euro. Postel verwacht dat veel mensen dan zullen afhaken omdat de drempel dan te groot wordt. zie PSY 21 oktober
^^ Pennywise and poundfoolish, zoals veel van Schippers maatregelen die op korte termijn besparen en op langere termijn heel veel kosten brengen of grotere besparingen voorkomen.

^^ TROUW zal wel een linkse krant zijn denk ik.
Ik kan nog pagina’s lang doorgaan met voorbeelden maar ik ben het even helemaal spuugzat.
WORDT VERVOLGD